Telos.si prva stran
Nahajate se na: Nazaj na prvo stran >>
Študija primera | Centraliziran nadzor strojev v podjetju TBP d.d.

Študija primera | Centraliziran nadzor strojev v podjetju TBP d.d.

Podjetje TBP d.d. iz Lenarta v Slovenskih Goricah (www.tbp.si), je vodilni globalni proizvajalec bovdenov. Začetki družbe segajo v leto 1960, ko je bila v okviru takratnega podjetja Klemos organizirana proizvodnja drobnih kovinskih izdelkov in kovinske galanterije. Postopoma se je program širil na izdelavo bovden potegov za potrebe koles, motorjev in avtomobilov ter brizganje in ektruzijo plastičnih mas. Podjetje je neprestano osvajalo sodobne tehnologije in pridobivalo nova znanja ter se razvilo v ugledno podjetje za samostojno proizvodnjo in trženje bovden potegov za evropsko avtomobilsko industrijo. Obenem so razširili paleto izdelkov še na razne plastične, kaširne in kovinske dele za vgradnjo v vozila. V podjetju, ki letno proizvede 70 milijonov bovden potegov, je danes 635 zaposlenih. Seznam kupcev TPB-jevih proizvodov je zares impresiven, saj med drugimi njihove izdelke v svoja vozila vgrajujejo VW, Audi, Porsche, Seat, Škoda in Lamborghini. Urejeni proizvodni prostori, sodobna tehnološka oprema in visoko usposobljeni strokovni kadri omogočajo, da se družba brez težav poteguje za izvedbo najzahtevnejših projektov in ostaja zaupanja vreden razvojni dobavitelj in partner tudi za največje proizvajalce. Glavni cilj za prihodnost je optimizacija proizvodnih procesov in s tem povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. V proizvodno intenzivni panogi naloga ni enostavna, zato v TBP-ju vedno iščejo načine za boljši izkoristek obstoječih proizvodnih kapacitet.

Z optimizacijo proizvodnje do povečanja dodane vrednosti

Neprestan pritisk konkurence in razplantela globalna kriza, sta bila dodatna razloga da so v TBPju iskali načine za optimizacijo proizvodnje. Prišli so do zaključka, da najboljši način za optimizacijo ni odpuščanje delavcev, ampak boljša izkoriščenost proizvodnih kapacitet. V proizvodnji uporabljajo drage stroje, ki producirajo izdelke v velikih količinah. To pomeni, da jih je potrebno čim bolj izkoristiti in obenem zmanjšati nenapovedane zastoje, ki pomenijo neposredno izgubo prihodka. Povečanje izkoriščenosti danih kapacitet in posledično povečanje dodane vrednosti, je najlaže doseči s stalnim centralnim nadzorom vseh v proizvodnji nameščenih strojev. Z neprestanim nadzorom pridobimo ažuren pregled nad delovanjem, kontrolo števila proizvedenih izdelkov, takojšnje zaznavanje zaustavitve zaradi napake ali intervencije s strani delavca, avtomatizirano pripravo obvestil o delovanju in opozarjanje na potrebo po rednem servisiranju. Pri iskanju prave rešitve je velik problem predstavljala tudi velika mobilnost strojev. Zaradi stalnega uvajanja novih produktov je potrebno večkrat prilagajati proizvodne linije, kar zahteva fizično premeščanje strojev v nove prostore. Dodatno težavo je pomenilo dejstvo, da v proizvodnih prostorih ni ustreznega podatkovnega ožičenja. Po daljšem premisleku in testiranju raznih alternativ, so v podjetju TBP prišli do zaključka, de je idealna rešitev vseh dilem vzpostavitev namenskega brezžičnega ZigBee omrežja. To je dovolj zmogljivo in varno za prenos večje količine podatkov v realnem času, tudi v zahtevnem industrijskem okolju. Rešitev je obenem preprosta za namestitev in vzdrževanje in popolnoma neodvisna od trenutne lokacije posameznih strojev. Za postavitev ZigBee omrežja, ki smo ga izpeljali skupaj s strokovnjaki iz TBP-ja, smo v podjetju Telos d.o.o. uporabili opremo našega principala Digi. V prvi fazi je bil realiziran nadzor 30 najbolj ključnih strojev v proizvodnji. Zaradi velikega zadovoljstva nad delovanjem, je v zaključnih pripravah tudi nadaljevanje projekta, ki bo obsegal še ostalih 80 nameščenih strojev. Po končanju projekta, se predvideva centralen nadzor vseh 110 strojev v TBP-jevi proizvodnji. G. Aleš Dajčman, vodja vzdrževanja v TBP d.d., pravi: »Rešitev brezžičnega ZigBee nadzora strojev v zahtevnem okolju naše proizvodnje deluje zelo zanesljivo in stabilno. Rešitev je v celoti izpolnila naša pričakovanja, saj se je od namestitve občutno povečala produktivnost dela.«

Prikaz povezave točke POP z Hotelom Golte

Kako rešitev deluje v praksi

Vse stroje v proizvodnji nadzoruje kontroler. Nanj smo priključili Digi ZigBee adapter z več digitalnimi I/O priključki. Na posamezen I/O priključek ob vsakem proizvedenem kosu kontroler pošlje impulz s spremembo stanja. Tako spremlja količino narejenih izdelkov in aktivnost delovanja stroja. Drugi I/O priključek je namenjen spremljanju stanja za primer ustavitve sprožene s strani delavca. Adapterji nameščeni na strojih se brezžično povezujejo na ZigBee prehode / gateway-je Digi ConnectPort X4, ki skrbijo za povezavo ZigBee omrežja z žičnim LAN omrežjem podjetja. Posamezen prehod omogoča povezavo večjega števila adapterjev in s tem strojev, ki jih ti spremljajo. Na LAN omrežje podjetja je priključen Linux strežnik na katerem je nameščen BeeSens Manager- aplikativna programska oprema, ki skrbi za nemoteno delovanje celotnega procesa. Ta shranjuje in na preprost, uporabnikom prijazen način, prikazuje zbrane podatke iz vseh povezanih strojev. Prikaz agregiranih podatkov zajema status strojev (čas delovanja, ustavitve, izklopi), servisni števec, matične podatke o stroju, količino izdelanih produktov v časovnem obdobju, trajanje in število zastojev itd. Obenem sistem generira različna sporočila in opozorila, ki jih pošilja po elektronski pošti in SMS sporočilih. Aplikacija deluje v VMware virtualnem okolju, kar pomeni, da za uporabo ne zahteva nakupa dodatne strojne in programske opreme, saj se za dostop do aplikacije uporablja standardni spletni brskalnik. Nadzor se vrši v nadzornem centru podjetja, obenem pa je omogočen tudi spletni dostop do aplikacije in s tem oddaljeno upravljanje.

Prikaz povezave točke POP z Hotelom Golte

Na kontrolerje vseh strojev v proizvodnji so vezani ZigBee adapterji. Ti se z njihovo pomočjo povezujejo na ConnectPOrt X4 prehod, ki deluje kot vmesni člen med namenski ZigBee in žičnim LAN omrežjem podjetja. Kontola proizvodnega procesa se vrši v nadzornem centru, preko aplikacije Bee.Sense Manager.

Uporabljena oprema:

 

Kliknite za pdf letak s predstavitvijo študije

 

IoT Sedaj! Pridružite se revoluciji, ki spreminja svet
4G M2M - profesionalne rešitve in oprema za industijsko mobilno povezovanje
Ruckus - preprosto boljši Wi-Fi
     
domov | program | rešitve | o podjetju | kontakt | novosti

© Telos d.o.o. 2002-2024