Telos.si prva stran
Nahajate se na: Nazaj na prvo stran >>
Telos.Rešitve - Profesionalne terenske meritve WLAN omrežja

Veliko upraviteljev WLAN omrežij se sooča s težavami, ki jih prinaša njegovo slabo delovanje. Kljub namestitvi najnovejše generacije dostopnih točk (DT), ki oglašujejo prenosne hitrosti do 1250 Mbps, so dejanske prenosne hitrosti bistveno nižje in pokritost slaba. Nezadovoljiva pokritost, prenizke prenosne hitrosti, nenadzorovano nihanje moči signala in podobne tegobe so posledica dejstva, da je brezžični WiFi standard 802.11 izredno kompleksen in zahteven. Poleg izbire prave strojne opreme, je za visoko kakovost in zmogljvost WLAN omrežja ključnega pomena tudi postavitev in nastavitev DT na sami lokaciji. Kako zagotoviti njihovo optimalno postavitev in s tem dobro delovanje brezžičnega WiFi omrežja? Odgovor je preprost – potrebno je opraviti profesionalne terenske meritve oz. t.i. Wireless Site Survey, tako za optimizacijo obstoječega kot pred načrtovanjem oz. postavitvijo novega WLAN omrežja.
V podjetju Telos d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje s postavitvami WLAN omrežij in verjetno največjo regionalno bazo nameščenih profesionalnih WiFi sistemov. Pri tem smo osvojili obsežen nabor znanja o delovanju WiFi tehnologij, ki ga vsakodnevno uporabljamo pri delu z zahtevnimi strankami. Številni primeri iz prakse so pokazali, da le meritve na terenu lahko zagotovijo, da bo naročnik dobil odlično WiFi omrežje, z ravno pravim številom optimalno postavljenih in nastavljenih DT. Torej WiFi omrežje po meri uporabnika.

ee

Potek terenske meritve

Ker je vsaka lokcija, kjer je oz. bo postavljeno WiFi omrežje unikat, pred začetkom izvajanja meritev opravimo pogovor z upraviteljem. Predvsem nas zanima za katere storitve oz. aplikacije bi radi brezžično omrežje uporabljali, da lahko določimo zahtevano kapaciteto WiFi signala in področja, ki jih mora ta pokrivati. Od upravitelja pridobimo načrt objektov, ki nam služi kot pripomoček pri meritvah in osnova za kasnejšo analizo. Sledi fizični pregled lokacije, kjer dodatno preverimo razporeditev prostorov, debeline in materiale sten, prisotnost posebnih ovir v objektu (dvigala, kovinske/steklene pregrade...), mrežno ožičenje in opremo (stikala, usmerjevalniki), ter ocenimo varnostne nastavitve omrežja. Med meritvami na različnih mestih namestimo DT, s čimer tudi najdemo optimalna mesta za kasnejšo namestitev. Po celotni površini, ki je predvidena za pokrivanje, izmerimo propustnost, moč in kvaliteto WiFi signala, SNR (Signal to Noise Ratio) in druge dejavnike. Meritve izvajamo z različnimi klienti - notesnik, tablica, mobilni telefon in opcijsko tudi s specifičnimi klienti, ki se bodo uporabljali na lokaciji (recimo WiFi čitalec črtnih kod ali RTLS Tag). Tako pridobimo zelo verodostojno simulacijo delovanja WiFi omrežja po implementaciji.

 

Poročilo in idejna rešitev

Po opravljenih terenskih meritvah vse dobljene rezultate natančo analizirajo naši strokovnjaki. Pripravijo poročilo, ki vključuje izris postavitve z optimalnimi mesti za montažo dostopnih točk in mapo pokritosti lokacije z WiFi signalom (t.i. Heat Map). Heat Map daje končnem uporabniku zelo zanesljivo napoved, kakšna bo pokritost po implementaciji. Poročilo vsebuje izredno natančen pregled in razlago vseh pridobljenih podatkov in idejno rešitev za postavitev WLAN omrežja. V primeru meritev na obstoječem omrežju oblikujemo mapo trenutne pokritosti in pripravimo predlog potrebnih sprememb in nadgradenj za boljše delovanje. Končni cilj terenski WiFi meritev je optimalna postavitev dostopnih točk, ki zagotavlja najboljšo možno zmogljivost omrežja po vsej zahtevani površini z minimalnim številom enot. V naši praksi smo prek meritev na terenu prišli do spoznanja, da je z uporabo pravih dostopnih točk, ki so optimalno nameščene in nastavljene, mogoče postaviti visoko zmogljivo in zanesljivo WLAN omrežje z vsaj 30% manjšim številom enot od alternativnih rešitev, bili pa smo že priča primerom, kjer je bilo število enot manjše kar za 60%. Prihranek za investitorja je tako s pomočjo izvedenih terenskih meritev izredno velik, ne le pri WiFi opremi, ampak tudi pri bistveno manjši količini potrebnega ožičenja in mrežne opreme.

Pri meritvah uporabljamo najsodobnejšo namensko profesionalno testno strojno in programsko opremo. Z njeno pomoćjo pridobimo natančen vpogled v dogajanje v omrežju na L1 & L2 nivojih, v katerih deluje 802.11 protokol. Z namesko programsko opremo naredimo tudi meritve prenosnih hitrosti med različnimi klienti in WiFi dostopno točko (DT). Opise opreme si poglejte spodaj:

Ekahau Site Survey Professional je sofisticirana programska oprema, ki jo uporabljamo za meritve velikega nabora dejavnikov znotraj brezžičnega spektra. Predstavlja naše osnovno orodje pri terenskih meritvah in načrtovanju WLAN omrežij. Program omogoča grafični prikaz pridobljenih rezultatov v t.i. heat mape, ki jih uporabimo za optimalno postavitev DT in/ali preverbo stanja omrežja. Orodje hitro pokaže vroče in hladne točke pokritosti, ter morebitne težave. Te lahko nastanejo zaradi različnih okoliščin, recimo pregosto postavljenih oz. napačno nastavljenih DT in motenj, ki jih povzročajo ostale naprave. Kliknite za več podatkov

AirMagnet ZonePlanner je orodje za načrtovanje brezžičnih WiFi omrežij. Četudi ni tako zmogljivo kot Ekahau ESS, je zelo uporaben pripomoček, saj omogoča vzporeden pregled različnih kombinacij DT pri iskanju optimalne postavitve na lokaciji.

Metageek Eye P.A. uporabljamo za L2 analizo omrežja. Predstavlja odličen pripomoček predvsem pri meritvah obstoječega omrežja, ki ne deluje dobro (nestabilne VoIP povezave, izpadanje klientov in splošno počasno delovanje). Programska oprema omogoča grafični prikaz paketov, ki se pretakajo med brezžičnimi odjemalci in tako izredno olajša iskanje in odpravljanje težav na omrežju. Kliknite za več podatkov

V brezžičnem frekvenčnem spektru, v katerem deluje WiFi, operira tudi kopica ostalih naprav – brezžični telefoni, detektorji premikanja, video kamere itd,. Te povzročajo motnje (interference) in s tem bistveno poslabšajo delovanje WiFi omrežja. Za zanesljivo delovanje je ključnega pomena možnost, da te motnje zaznamo in se jim izognemo. V ta namen pri meritvah uporabljamo profesionalni spektralni analizator Ekahau Spectrum Analyzer. Kliknite za več podatkov

Pri meritvah uporabljamo Ekahau NIC-300, namenski testi USB WLAN adapter, optimiziran za uporabo s programom Ekahau SiteSurvey. Prek njega izvajamo pasivne in aktivne 802.11n in 802.11ac meritve v povezavi z notesnikom. Adapter se uporablja tudi za aktivacijo Ekahau RTLS Tag-ov. Kliknite za več podatkov

 
Telos Site Survey - predstavitveni letak v .pdf formatu
 
Poročilo iz terenskih meritev na dogodku

Ob tehnični podpori, ki smo jo v času trajanja 40. Svetovne skavtske konference nudili organizatorju, smo izvedli tudi obsežne terenske meritve delovanja WLAN omrežja (Wireless Site Survey). Kliknite za ogled celotnega 49 stranskega poročila

 
Vzorčne meritve WLAN omrežja - poročilo in idejna rešitev

Na osnovi pred kratkim izvedenih terenskih meritev v eni od Slovenskih splošnih bolnišnic, smo pripravili vzorčno 30 stransko poročilo in idejno rešitev za postavitev WLAN omrežja. Vzorec potencijalnim naročnikom meritev precej nazorno prikaže kako izglede naše poročilo. Kliknite za ogled celotnega 30 stranskega poročila

 

LoRa IoT Sedaj! Internet Stvari v Lora omrežju
Ruckus Unleashed Promo - GIGA promo - 40% popusta
Telos rešitve za velike in male uporabnike
     
domov | program | rešitve | o podjetju | kontakt | novosti

© Telos d.o.o. 2002-2018