Telos.si prva stran
Nahajate se na: Nazaj na prvo stran >>
Telos.Rešitve | IP telefonija za poslovna okolja - prava rešitev za znižanje stroškov ki se prilagodi potreban naročnika

V podjetij.z večjim številom poslovnih enot in intezivnimi komunikacijskimi tokovi, predstavlja telefonija velik strošek. Vpeljava poslovne IP telefonije poskrbi za občutno znižanje stroškov in obenem izboljša učinkovitost poslovanja. V podjetju Telos d.o.o. nudimo malim in srednje velikim poslovnim okoljem celovito rešitev IP telefonije na ključ, ki temelji na sistemu Asterisk IP PBX telefonske centrale. V povezavi s preizkušenim naborom strojne opreme, tvori zanesljivo ter cenovno atraktivno rešitev za telefonijo v vsakem podjetju. Rešitev odlikuje široka paleta naprednih lastnosti ter velika prilagodljivost željam naročnika. Ker je obstoječe stanje telefonske infrastrukture v podjetjih zelo različno, je naš pristop pri snovanju modernega IP telefonskega sistema temu popolnoma prilagojeno. Vsaka implementacija se prične z obiskom na lokaciji uporabnika, kjer skupaj opredelimo aktualno stanje infrastrukture in željene funkcionalnosti, ki jih uporabnik potrebuje. Sledi priprava idejne rešitve, ki jo v fazi postavitve IP telefonskega sistema tudi realiziramo. Telefonski sistem se integrira v obstoječe podatkovno omrežje, torej ni potrebe po dodatnem ožičenju. Investicija v IP telefonijo se povrne izredno hitro, glede na dolgoletne izkušnje povprečno v 12 do 24 mesecih.

 
Kako v praksi deluje naša rešitev IP telefonije:
Prikaz delovanja rešitve IP telefonije v poslovnem okolju

V zgornjem primeru vidimo podjetje s sedežem v Ljubljani in dvema poslovnima enotama. S podjetjem sodelujejo tudi zunanji sodelavci, ki so pretežno locirani v tujini. Vsi telefoni so preko širokopasovne povezave vezani na centralno točko sistema - Asterisk IP PBX, ki je nameščen v centrali podjetja. Pri tej postavitvi so vsi interni klici popolnoma brezplačni. Klici v javno telefonsko omrežje, tako stacionarno kot mobilno, so omogočeni prek IP Trunka – povezave do ponudnika VoIP telefonije in z uporabo različnih VoIP prehodov. Cene klicev prek IP Trunka, so bistveno nižje kot cene klicev preko analognega oz. ISDN omrežja. Za pocenitev klicev v mobilno GSM omrežje, uporabimo GSM VoIP prehod, v katerega vstavimo SIM kartice izbranih mobilnih operaterjev. Tako še dodatno znižamo skupne stroške telefonskih pogovorov.

 
Bee.Voip - napredna aplikacija za spletne pogovore

Ena izmed velikih prednosti naše rešitve IP telefonije, je možnost integracije telefonskega sistema podjetja z računalniki zaposlenih. V ta nemen smo v podjetju Telos d.o.o. razvili CTI (Computer Telephony Integration) aplikacijo Bee.VoIP. Napredna telefonska aplikacija Bee.VoIP uporabnikom prek prijaznega grafičnega vmesnika, olajša uporabo telefonskega sistema in njihovo delo naredi bistveno bolj učinkovito. S pomočjo Bee.VoIPa, ki teče na standardnem brskalniku, lahko vsak uporabnik v realnem času upravljaja s klici, spremlja dogajanje na telefonski centrali, prevezuje in prevzema klice, vključuje preusmeritve, spremlja čakajoče klice... S pomočjo aplikacije je možno tudi klicanje s preprostim klikom na kontakt v centralnem telefonskem imeniku, brskanje po zgodovini klicev in statistiki, snemanje klicev in še mnoge druge naloge, ki jih standardni telefonski sistem preprosto ne zmore. Bee.VoIP z zmogljivim upravljanjem s klici, neposredno prek zaslona računalnika, izboljša komunikacijske tokove in zagotavlja optimizacijo poslovanja.

 
Oprema uporabljena v rešitvi IP telefonije:
V naši rešitvi IP telefonije za poslovna okolja, uporabljamo preizkušen nabor strojne opreme: IP telefonov, VoIP prehodov in VoIP-GSM vmesnikov.
 

VoIP prehodi

IP PBX sistemi so povzročili pravo revolucijo na področju telefonije. IP PBX (Internet Protocol  Private Branch Exchange) telefonska centrala predstavlja osnovni gradnik IP telefonije v poslovnem okolju. Namenjena je dostavi glasovnih klicev preko globalnega podatkovnega internetnega omrežja in obenem omogoča povezavo s klasičnim telefonskim omrežjem (PSTN - Public Switched Telephone Network). IP PBX je običajen strežnik ali računalnik, na katerem je nameščena namenska programska oprema (v naši rešitvi Asterisk), ki izvaja zahtevane funkcije telefonske centrale in funkcije povezovanja na podatkovno IP omrežje. IP PBX postane integralni del lokalne računalniške mreže, kar omogoča poenotenje telefonije in podatkovnih komunikacij ter s tem preprosto uporabo in vzdrževanje.
Da se uporabnikom Asterisk IP PBX sistema poleg internih klicev omogoči tudi klice v javno telefonsko omrežje, je potrebno Asterisk IP PBX strežnik povezati z ustreznim ponudnikom telefonskih storitev. Pri sistemu Asterisk IP PBX to dosežemo na 4 načine:

  • IP Trunk - neposredna povezava ponudnika VoIP telefonije z Asterisk IP PBX strežnikom
  • ISDN BRI in PRI linija - povezava z Asterisk IP PBX strežnikom prek namenskega prehoda
  • Analogna linija - povezava z Asterisk IP PBX strežnikom prek namenskega prehoda
  • GSM omrežje - povezava z Asterisk IP PBX strežnikom prek namenskega prehoda

ISDN, analogna (klasična) linija ter GSM omrežje so že stalnice v telefoniji in zato relativno dobro poznane, noviteta pa je IP Trunk. Storitev IP Trunk pomeni, da je telefonska centrala s ponudnikom telefonskih storitev povezana preko VoIP telefonije. Torej komunikacija med telefonsko centralo ter ponudnikom telefonskih storitev poteka prek IP omrežja, ki je v večini primerov kar internetno omrežje. Fizično je naročnik s ponudnikom IP Trunk storitve povezan s pomočjo xDSL ali optične podatkovne povezave. Glavna prednost IP Trunka je veliko število hkratnih govornih kanalov (odvisno od prepustnosti IP povezave), ter precej nižje cene pogovorov napram klasični telefoniji.
Za ostale načine povezovanja IP PBX sistema na javno telefonsko omrežje so potrebni VoIP prehodi. Uporabljamo jih za povezavo naprav, ki so v lokalnem IP omrežja priključene na IP PBX centralo na javno telefonsko omrežje.

Analogni VoIP prehod
ima vgrajen VoIP vmesnik in preko njega omogoča prehod iz VoIP omrežja v javno telefonsko omrežje preko analogne linije. Prehod lahko vsebuje tudi vhode za neposredno priključitev klasičnih analognih telefonskih aparatov.  V naši rešitvi uporabljamo analogne VoIP prehode serije SmartNode, ameriškega proizvajalca Patton. Prehodi skrbijo za pretvorbo klica, ki poteka preko klasične analogne linije v VoIP klic in obratno.

ISDN VoIP prehod:
delujejo na enak način kot analogni VoIP prehodi, s to razliko, da delujejo na BRI ali PRI ISDN povezavi. Na prehode lahko neposredno priključimo ISDN telefonske aparate. Nekateri prehodi imajo vgrajeno funkcionalnost “Life Line”, ki omogoča neposredno fizično povezavo enega ISDN telefonskega aparata na ISDN linijo telefonskega omrežja. Na ta način je omogočeno telefoniranje v primeru izpada napajanja ali napake na prehodu.


ATA (Analog Terminal Adapter)
je naprava, ki omogoča povezavo klasičnih analognih telefonskih aparatov  ali  DECT baznih postaj na VoIP omrežje. Ima vgrajen VoIP vmesnik in ustrezno programsko opremo. V naši rešitvi uporabljamo ATA adapterje proizvajalcev  Patton (SmartLink M-ATA adapter)
DTA (Digital Terminal Adapter) je naprava, ki omogoča povezavo ISDN telefonskih aparatov in  DECT baznih postaj na VoIP omrežje.
 
VoIP telefoni IP telefoni so telefonski aparati, ki na prvi pogled izgledajo kot zmogljivi klasični telefonski aparati. Razlika je v tem, da imajo vgrajen VoIP vmesnik in ustrezno programsko opremo,  ter tako omogočajo povezavo na IP omrežje in izvajanje več naprednih  telefonskih in  komunikacijskih funkcij. Običajno imajo IP telefoni izvedeno centralno napajanje prek lokalnega Ethernet omrežja (PoE - Power over Ethernet),  kar povečuje zanesljivost delovanja in poenostavi namestitev.  V naših sistemih uporabljamo IP telefone priznanih proizvajalcev Escene, Aastra in Grandstream. IP DECT telefoni so telefonski aparati, ki ponujajo enake  funkcionalnosti kot klasični analogni DECT sistemi. V bazni postaji je vgrajen VoIP vmesnik, ki omogoča povezavo na IP omrežje. V naših sistemih uporabljamo IP DECT telefone proizvajalca Siemens.
 

GSM-VoIP prehodi
GSM VoIP prehod je naprava, ki z vgrajenim VoIP vmesnikom omogoča prehod iz VoIP omrežja v mobilno telefonsko omrežje ter obratno iz mobilnega v VoIp omrežje.  Za povezavo Asterisk IP PBX na GSM omrežje, v naših sistemih uporabljamo GSM VoIP prehode podjetja SunComm.

 
 
Intera X Telos - CRM + VoIP telefonija
Kliknite za letak s predstavitvijo rešitve v .pdf formatu

 

LoRa IoT Sedaj! Internet Stvari v Lora omrežju
Prijava na Telos E-novice
Telos rešitve za velike in male uporabnike
     
domov | program | rešitve | o podjetju | kontakt | novosti

© Telos d.o.o. 2002-2019